บทความดีๆ เกี่ยวกับ...
 
Notifications
Clear all

บทความดีๆ เกี่ยวกับการสร้าง Deep NLP & Chatbot (2023)

12 ข้อความ
2 Users
0 Likes
3,847 Views
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Honorable Member Admin
เข้าร่วมเมื่อ: 6 years ago
ข้อความ: 400
Topic starter  

DiabloGPT ทางลัดสู่การสร้าง chatbot ด้วย Huggingface + Microsoft Pretrained เพียง 10 บรรทัด!! https://huggingface.co/microsoft/DialoGPT-medium


   
ตอบกลับอ้างอิง
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Honorable Member Admin
เข้าร่วมเมื่อ: 6 years ago
ข้อความ: 400
Topic starter  

สุดยอด chatbot ตัวใหม่จาก facebook

https://ai.facebook.com/blog/state-of-the-art-open-source-chatbot

 


   
ตอบกลับอ้างอิง
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Honorable Member Admin
เข้าร่วมเมื่อ: 6 years ago
ข้อความ: 400
Topic starter  

Blender Bot 2.0 ของ FB พัฒนาต่อจากโพสต์ปีที่แล้ว สามารถนำความรู้ล่าสุดจากอินเตอร์เน็ตมาตอบได้ รวมทั้งมี longterm memory

https://ai.facebook.com/blog/blender-bot-2-an-open-source-chatbot-that-builds-long-term-memory-and-searches-the-internet


   
ตอบกลับอ้างอิง
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Honorable Member Admin
เข้าร่วมเมื่อ: 6 years ago
ข้อความ: 400
Topic starter  

Ultimate chatbot กำลังจะมาแล้วครับ จากงานของ DeepMind ที่รวมไอเดียของ GPT3 และ CLIP เข้าด้วยกัน

ได้ 0-shot ChatBot ที่ชื่อว่า Flamingo

https://www.deepmind.com/blog/tackling-multiple-tasks-with-a-single-visual-language-model


   
ตอบกลับอ้างอิง
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Honorable Member Admin
เข้าร่วมเมื่อ: 6 years ago
ข้อความ: 400
Topic starter  

Update Aug 2023 : จัดระเบียบกระทู้นี้ให้ทันยุคสมัยของ ChatGPT, LangChain และ อื่นๆ ครับ โดยจะรวมโพสต์เก่าไว้ด้วยกัน


   
ตอบกลับอ้างอิง
Page 2 / 2
Share: