กระทู้ล่าสุด
หมวดหมู่  |  กระทู้  |     

 ชื่อกระทู้Forum
nameless ว่าด้วยเรื่อง GPT2 & 3 และ OpenAI API (Update GPT3 เมษายน 2021 และ GPT2 Workshop เมษายน 2020)  

By nameless 2 years ago  |  ไปที่ข้อความล่าสุด: 1 day ago

คุยกันภาษา AI
 
The Neural Engineer รวมงาน AI ระดับ “มหัศจรรย์”  

By The Neural Engineer 2 years ago  |  ไปที่ข้อความล่าสุด: 3 days ago

คุยกันภาษา AI
 
The Neural Engineer รวมบทความจากเพื่อน Data Scientists ชาวไทย  

By The Neural Engineer 10 months ago  |  ไปที่ข้อความล่าสุด: 3 days ago

คุยกันภาษา AI
 

 

 

 

Share:

Please Login or Register