May 23, 2020

ปีทองของ Transfer Learning สำหรับ NLP

ในช่วงเวลาส่งท้ายปลายปีแบบนี้ หลายๆ ท่านอาจจะนั่งนึกทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านมา แน่นอนว่าในปี ค.ศ. 2018 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย สำหรับวงการ NLP ก็นับว่าปีนี้เป็นการเปิดศักราชของ transfer learning อย่างยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่ ELMo ที่เป็นหัวขบวนในช่วงต้นปี ตามมาด้วย ULMFiT และ OpenAI Transformer จนกระทั่งถึง BERT ที่แรงปลายส่งท้ายปี […]