กระทู้ล่าสุด
หมวดหมู่  |  กระทู้  |     

  ชื่อกระทู้ Forum
The Neural Engineer เริ่มต้นเขียน Game AI แบบ Turn-based Strategy ง่ายๆ บน Kaggle  

By The Neural Engineer 1 week ago  |  ไปที่ข้อความล่าสุด: 1 day ago

ชมรม Kaggle ประเทศไทย

 

 

 

Share:

Please Login or Register