[ปักหมุด] รวม Video Presentation ของ Top Conferences  

Page 1 / 2
  RSS
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

Best paper CVPR2018 - Taskonomy

 

 

CVPR2018 - What do Deep Net Like to See?

This topic was modified 2 years ago by The Neural Engineer
อ้างอิง
Posted : 16/04/2019 11:24 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

Official CVPR / ICCV channels

 

https://www.youtube.com/channel/UC0n76gicaarsN_Y9YShWwhw

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 11:26 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

รวม ICML 2018 

This post was modified 2 years ago by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 11:27 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

รวม NeurIPS 2018

This post was modified 2 years ago by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 11:28 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

IJCAI 2018 Channel

https://www.youtube.com/channel/UCvqEpkx-HQ2nDMT-ob-AADg

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 11:29 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

AAAI 2019 — Ian Goodfellow : Adversarial Machine Learning

 

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 12:30 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

รวม AAAI 2018

 

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 12:31 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

รวม ICLR 2018

Invited Talks

This post was modified 2 years ago by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 12:32 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

EMNLP 2017  (ระบบแสดงผล error ต้อง copy url ข้างล่างไปแปะเองที่ browser ครับ)

vimeo.com/channels/emnlp2017/videos/sort:plays/format:thumbnail

This post was modified 2 years ago 5 times by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 12:36 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

EMNLP 2018

vimeo.com/channels/1427394

This post was modified 2 years ago by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 12:39 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

รวม ACL & EMNLP

https://vimeo.com/aclweb

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 12:40 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

ECCV channels

https://www.youtube.com/channel/UCKfreQYtL6GZSj9Zq5FRQGA

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/04/2019 4:34 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

ICLR2019

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 23/05/2019 9:05 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

สรุปงานที่สำคัญของ NAACL 2019 1ใน top conference ด้าน NLP ครับ

 

https://medium.com/orb-engineering/naacl-19-notes-practical-insights-for-natural-language-processing-applications-part-i-5f981c92af80

ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 26/07/2019 12:54 pm
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

NeurIPS 2019!!

https://slideslive.com/neurips/

สรุปสาระสำคัญ

https://huyenchip.com/2019/12/18/key-trends-neurips-2019.html

Key Takeaways from ICLR 2020 (with a Case Study on PyTorch vs. TensorFlow)

This post was modified 6 months ago by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 08/01/2020 11:28 pm
Page 1 / 2
Share:

Please Login or Register