[ปักหมุด] วิธีการโพสต์เกี่ยวกับการแข่งขันใน Kaggle  

  RSS
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
Boltzmann Machine

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจการแข่งขันต่างๆ ใน kaggle.com เพื่อความเรียบง่ายขออนุญาตว่า ให้ตั้งเพียงหนึ่งกระทู้สำหรับหนึ่งการแข่งขันนะครับ ข้อมูลหรือเทคนิกที่เกี่ยวข้องของแต่ละการแข่งขันจะได้รวมอยู่ในกระทู้เดียวกันครับผม 🙂

อ้างอิง
Posted : 07/12/2018 3:07 pm
Share:

Please Login or Register